Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

t. IV (2011)

Tadeusz Guz,

Waldemar Bednaruk

Maria R. Pałubska

Profesor Jerzy Jan Markiewicz

Tadeusz Guz

Laudacja

Piotr Sendencki

List gratulacyjny

Zbigniew Jaworski

Katedra Prawa Kanonicznego Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Skutki rekursu hierarchicznego

Effects of Hierarchical Recourse

Beata Jeżyńska

Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Skutki uznania zasad finansowania świadczeń zdrowotnych rolników za niezgodne z Konstytucją. Rozważania na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Results of Treating the Rules of Financing of Health Benefits for Farmers as Inconsistent with Constitution. Reflections on the Background of Judgement of the Constitutional Court

Antoni Kość

Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prawo, państwo i religia w Japonii

Law, State and Religion in Japan

Piotr Majer

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Rekurs o naprawienie szkody z tytułu nielegalności aktu administracyjnego

Recourse for Compensation for Damages Due to an Illegitimate Administrative Act

Józef Marčin

Wydział Zamiejscowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

Motywy rekursu hierarchicznego do kongregacji Kurii Rzymskiej

Motives of Hierarchical Recourse to the Congregation of the Roman Curia

Artur Grzegorz Miziński

Katedra Kościelnego Prawa Karnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rekurs do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z tytułu nielegalności aktu administracyjnego

Recourse to the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura

Jadwiga Potrzeszcz

Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mentalistyczna etyka i jej aplikacja do prawa

Mentalist Ethics and Its Application in Law

Mieczysław Sawczuk

emerytowany profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Marcin Konarski

Katedra Prawa Cywilnego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Pojęcie i rola kodyfikacji w systemie prawa. Wybrane zagadnienia

The Notion and Role of Codification in the System of Law. Selected Issues