Standardy etyczne – COPE

COPE, czyli Komisja ds. Etyki Publikacji (→ Committee on Publication Ethics) wskazuje Redaktorom, Wydawcom, Recenzentom i Autorom standardy etyczne obowiązujące w publikacjach naukowych.

Zasady przejrzystości (transparentności) i dobrych praktyk w publikacjach naukowych opracowane przez COPE (→ Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) zostały wdrożone przez Redakcję czasopisma „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”.

Redakcja półrocznika „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” wdrożyła opracowane przez COPE: