Program antyplagiatowy

Redakcja czasopisma „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” weryfikuje oryginalność złożonych do publikacji tekstów za pomocą programu antyplagiatowego
iThenticate.

iThenticate Logo

Weryfikacja oryginalności nadesłanych do publikacji artykułów ma na celu przeciwdziałać jakimkolwiek przejawom nierzetelności naukowej.