Komitet Redakcyjny

 • Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (redaktor naczelny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
  e-mail: mpsitarz@kul.pl 
 • Assoc. Prof. Dr Oleksandr Bilash (Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina)
  e-mail: oleksandr.bilash@uzhnu.edu.ua
 • Prof. doc. dr Miriam Laclavíková (Uniwersytet Trnawski, Słowacja)
  e-mail: miriam.laclavikova@truni.sk
 • Ks. dr Paweł Lewandowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
  e-mail: lewandowski@kul.pl
 • Dr Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)
  e-mail: monika.menke@upol.cz
 • Dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
  e-mail: ireneusz.nowikowski@gmail.com
 • Dr Agnieszka Romanko (sekretarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
  e-mail: agnieszka24@kul.pl
 • Prof. Michele Rosboch (Uniwersytet Turyński, Włochy)
  e-mail: michele.rosboch@unito.it