Rada Naukowa

 • Lech Antonowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 • Dariusz Dudek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Svitlana Fursa (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina)
 • Dimitry Gegenava (Uniwersytet Sulkhan-Saba Orbeliani, Gruzja)
 • Alphonse Kohl (Uniwersytet w Liège, Belgia)
 • Wiaczesław Komarow (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)
 • Józef Krukowski (Polska Akademia Nauk, Polska)
 • Teresa Liszcz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 • Michaela Moravčíková (Uniwersytet Trnawski, Słowacja)
 • Damián Němec (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)
 • Janusz Niczyporuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 • Nicola Picardi (La Sapienza, Włochy)
 • Zbigniew Suchecki (Papieski Uniwersytet Antonianum, Włochy)