Wydawca

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest prowadzenie Wydawnictwa (art. 3 § 2 lit. i Statutu SAWP KUL). Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Poziom I – 100 punktów). Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 53800.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prowadzi działalność naukową w zakresie wydawania:

  • monografii naukowych
  • publikacji ciągłych:

· półrocznik „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (wydawany od 2006 r.).

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów półrocznik „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” został zamieszczony w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pod nr. 28550 z przypisaną liczbą 20 punktów za publikację.

· półrocznik „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” (wydawany od 2008 r. jako rocznik przez Polską Akademię Nauk; w 2019 r. wydawany wspólnie przez Polską Akademią Nauk i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; od 2020 r. wydawany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Czasopismo od 2018 r. ukazuje się jako półrocznik.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów półrocznik „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” został zamieszczony w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pod nr. 27907 z przypisaną liczbą 40 punktów za publikację.

Kontakt:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin

tel./fax. 81 445 37 42

e-mail: kkpp@kul.pl