Polityka Open Access

Treści zawarte w czasopiśmie „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” udostępniane są w otwartym dostępie gratis, bez dodatkowego logowania i bezpłatnie.

zob. → Wszystkie opublikowane numery czasopisma 

Teksty opublikowane w półroczniku „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.