Polityka Open Access

Treści zawarte w czasopiśmie „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” udostępniane są w otwartym dostępie gratis, bez dodatkowego logowania i bezpłatnie. 

zob. → Wszystkie opublikowane numery czasopisma 

 


Teksty opublikowane w półroczniku „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” są udostępniane na licencji Creative Commons CC BY 4.0