Lista Recenzentów
w poszczególnych numerach „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”

t. XIII (2020), nr 2:

Oleksandr Bilash (Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina), Tomasz Dubowski (Uniwersytet w Białymstoku, Polska), Marzena Dyjakowska (KUL, Polska), Mariusz Filipek (UMCS, Polska), Dimitry Gegenava (Uniwersytet w Tbilisi, Gruzja), Sławomir Hypś (KUL, Polska), Artur Katolo (Papieski Wydział Teologiczny Południowych Włoch, Włochy), Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Ukraina), Robert Kędziora (Politechnika Warszawska, Polska), Ewa Kruk (UMCS, Polska), Józef Krukowski (PAN, Polska), Edyta Krzysztofik (KUL, Polska), Paweł Lewandowski (KUL, Polska), Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), Ryszard Pankiewicz (Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Polska), Agnieszka Romanko (KUL, Polska), Mirosław Sitarz (KUL, Polska), Joanna Studzińska (Akademii Leona Koźmińskiego, Polska), Eva Szabová (Uniwersytet Trnawski w Trnawie, Słowacja), Tomasz Wołowiec (Uniwersytet Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska), Mustafa Yasan (Uniwersytet w Sakarya, Turcja)

t. XIII (2020), nr 1:

Leszek Adamowicz (KUL, Polska), Aneta Biały (KUL, Polska), Katarzyna Chałubińska–Jentkiewicz (Akademia Sztuki Wojennej, Polska), Paulina Daniluk (UMCS, Polska), Dariusz Dudek (KUL, Polska), Marzena Dyjakowska (KUL, Polska), Mariusz Filipek (UMCS, Polska), Sławomir Hypś (KUL, Polska), Artur Katolo (Papieski Wydział Teologiczny Południowych Włoch, Włochy), Robert Kędziora (Politechnika Warszawska, Polska), Ewa Kruk (UMCS, Polska), Józef Krukowski (PAN, Polska), Paweł Lewandowski (UPJPII, Polska), Paweł Majka (UR, Polska), Mirosława Melezini (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Polska), Monika Menke
(Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), Ryszard Pankiewicz (Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Polska), Piotr Pomorski (KUL), Agnieszka Romanko (KUL, Polska), Mirosław Sitarz (KUL, Polska), Karolina Stopka (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Joanna Studzińska (Akademii Leona Koźmińskiego, Polska), Krzysztof Wiak (KUL, Polska), Julita Zawadzka (UJ, Polska)

t. XII (2019), nr 2:

Leszek Adamowicz (KUL, Polska), Krzysztof Białowąs (PUG, Italia), Waldemar Bednaruk (KUL, Polska), Anna Dobaczewska (UG, Polska), Tomasz Dubowski (Uniwersytet w Białymstoku, Polska), Bartłomiej Gliniecki (UG, Polska), Tadeusz Guz (KUL, Polska), Artur Katolo (Papieski Wydział Teologiczny Południowych Włoch, Italia), Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Ukraina), Robert Kędziora (PW, Polska), Ewa Kruk (UMCS, Polska), Józef Krukowski (PAN, Polska), Paweł Lewandowski (UPJPII, Polska), Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), Agnieszka Romanko (KUL, Polska), Mirosław Sitarz (KUL, Polska), Robert Sitarz (UM w Lublinie, Polska), Wojciech Staszewski (US, Polska), Joanna Studzińska (ALK, Polska), Krzysztof Topolewski (UMCS, Polska), Marcin Trzebiatowski (KUL, Polska), Krzysztof Wiak (KUL, Polska), Paweł Zając (ASzWoj, Polska), Julita Zawadzka (UJ, Polska)

t. XII (2019), nr 1:

Dariusz Dudek (KUL, Polska), Paweł Kaleta (KUL, Polska), Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Ukraina), Józef Krukowski (PAN, Polska), Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), Michaela Moravčiková (Uniwersytet Trnawski, Słowacja), Paweł Nowik (KUL, Polska), Krzysztof Nykiel (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Włochy), Agnieszka Romanko (KUL, Polska), Mirosław Sitarz (KUL, Polska), Robert Sitarz (Uniwersytet Medyczny, Polska), Wojciech Staszewski (Uniwersytet Szczeciński, Polska), Zbigniew Suchecki (Papieski Uniwersytet Antonianum, Włochy), Krzysztof Wiak (KUL, Polska)

t. XI (2018), nr 2:

Józef Krukowski (PAN, Polska), Jozef Marčin (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja), Damián Němec (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), Janusz Niczyporuk (UMCS, Polska)

t. XI (2018), nr 1:

Viktor Hryshchuk (Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Ukraina), Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Ukraina), Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski, Polska)

t. X (2017):

Viktor Hryshchuk (Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Ukraina), Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, Ukraina), Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), Jadwiga Potrzeszcz (KUL, Polska), Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski, Polska)

t. IX (2016):

Wiesław Bar (KUL, Polska), Artur Katolo (Uniwersytet Calabria, Włochy), Jozef Marčin (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja), Monika Menke (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), Damián Němec (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)

t. VIII (2015):

Artur Katolo (Uniwersytet Calabria, Włochy), Jozef Marčin (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja), Damián Němec (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)

t. VII (2014):

Grzegorz Leszczyński (Uniwersytet Łódzki, Polska), Leszek Stanisław Stadniczeńko (Uniwersytet Opolski, Polska), Artur Katolo (Uniwersytet Calabria, Włochy)

t. VI (2013):

Grzegorz Leszczyński (Uniwersytet Łódzki, Polska), Leszek Stanisław Stadniczeńko (Uniwersytet Opolski, Polska), Artur Katolo (Uniwersytet Calabria, Włochy)

t. V (2012):

Józef Krzywda (UPJPII, Polska), Andrzej Pastwa (UŚ, Polska), Leszek Stadniczenko (Uniwersytet Opolski, Polska)

t. IV (2011):

Józef Krukowski (PAN, Polska), Ireneusz Nowikowski (UMCS, Polska), Mirosław Sitarz (KUL, Polska)

t. III (2010):

Ireneusz Nowikowski (UMCS, Polska), Mirosław Sitarz (KUL, Polska)

t. II (2009):

Mieczysław Sawczuk (UMCS, Polska), Ireneusz Nowikowski (UMCS, Polska), Piotr Pogonowski (KUL, Polska), Mirosław Sitarz (KUL, Polska)

t. I (2008):

Dariusz Dudek (KUL, Polska), Mieczysław Sawczuk (UMCS, Polska)