Identyfikator ORCID

Autorzy, którzy przesyłają artykuły/sprawozdania do publikacji na łamach „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” proszeni są, aby wraz z afiliacją, podać swój numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID), czyli numer identyfikujący naukowca.

W celu uzyskania numeru ORCID, Redakcja półrocznika „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” zachęca Autorów do bezpłatnej rejestracji dostępnej na stronie internetowej: