Anti-Plagiarism Program

The Editorial Board of “Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” verify the originality of texts submitted for publication using
iThenticate.

iThenticate Logo